Fajna rodina

Ostrava má akční plán rodinné politiky na rok 2021

|

Rada města schválila 26. ledna Akční plán pro rodinnou politiku na rok 2021.

Akční plán má 6 priorit:

  1. Komunikace s rodinou
  2. Komunitní život
  3. Prevence a volný čas
  4. Síla rodiny
  5. Svobodná volba
  6. Zdroje

Na přípravě dokumentu se od podzimu 2020 podílelo několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center i aktivních rodičů z řad ostravské veřejnosti. Zásadní roli sehrála Komise pro rodinu a volný čas a koordinátorka rodinné politiky. Děkujeme všem za jejich podněty!

Podrobné informace k akčnímu plánu najdete na webových stránkách Fajna rodina. Najdete zde i koncepci rodinné politiky města Ostravy, informace o aktivitách pro rodiny nebo seznam míst s ostravskou značkou kvality Místo přátelské rodině.