|

Velmi si vážíme iniciativy a altruismu našich kolegů ze sociálních služeb a obdobných aktivit, sociálních pracovníků, dobrovolníků, strážníků a dalších obětavých lidí z Ostravy. Díky nim můžeme společně pomáhat potřebným. V této rubrice najdete jejich příběhy.