Ostrava dotace 2021

Proběhlo jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost

|

V červnu proběhlo v prostorách Agentury pro sociální začleňování v Ostravě další setkání členů Pracovní skupiny Zaměstnanost.

Jeho náplní byl workshop Šikana a bossing  z pohledu všech zúčastněných vedený Mgr. Šárkou Homfray, která se tématem šikany v pracovních vztazích dlouhodobě zabývá.

Téma vzešlo z podnětu a zkušeností členů skupiny a bylo diskutováno z pohledu všech zúčastněných. Lektorka vymezila pojem šikana na pracovišti a upozornila na problematiku jeho nejednoznačnosti. Vysvětlila právní zakotvení šikany na pracovišti a rozdíly mezi jednotlivými typy šikany z hlediska aktérů, objasnila právní stránku tohoto jevu z pohledu zaměstnavatele. Právní stránku šikany na pracovišti demonstrovala na několika případech a uvedla praktické tipy, jak se na případnou stížnost a cesty řešení sporu připravit. Na závěr proběhla diskuze mezi všemi účastníky.

Zápis z jednání najdete zde.

Další setkání pracovní skupiny je plánováno na podzim 2020.