2021-WSWD-POFinal-CzechPaths

Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

|

Statutární město Ostrava je jednou z národních i mezinárodních organizací a institucí, které si připomínají Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků (IFSW) na třetí úterý v měsíci březnu. Letos tedy připadá na 16. března 2021.

Téma letošního Světového dne sociální práce zní Jsem díky Vám – Posilujeme solidaritu a globální propojení.

Prezidentka ISFW Silvana Martinezová k tématu uvedla: „Je to zpráva, že všichni lidé jsou vzájemně propojeni a že naše budoucnost závisí na uznání zapojení všech národů do společného budování udržitelné, spravedlivé a sociálně spravedlivé budoucnosti.“

Sociální pracovníci v Ostravě

V Ostravě pracují sociální pracovníci u úřadů veřejné správy, v příspěvkových organizacích města a městských obvodů a v nestátních neziskových organizacích. Jen u statutárního města Ostravy, v Magistrátu města Ostravy a v úřadech městských obvodů, pracuje celkem 105 sociálních pracovníků. Kromě výkonu činností sociální práce je jejich další významnou úlohou činnost v oblasti sociální ochrany – výkon veřejného opatrovnictví. Zejména u úřadů menších městských obvodů dochází ke kumulaci úvazku na výkon činností sociální práce s dalšími agendami.

V roce 2020 poskytli sociální pracovníci statutárního města Ostravy pomoc celkem 5 076 klientům, z toho 40 % klientů bylo ve věku 65 let nebo starších. V dlouhodobém měřítku je patrný nárůst poměru klientů, se kterými sociální pracovníci vykonávají opakované intervence. S jedním klientem vykonali sociální pracovníci v průměru téměř 9 opakovaných intervencí. Sociální práce s klienty je tedy dlouhodobá a poměrně intenzivní.

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy říká:

Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy děkuji všem sociálním pracovníkům za mimořádné úsilí při řešení nepříznivých situací souvisejících s pandemií.

A co bych chtěl všem popřát? Ať je téma letošního Světového dne sociální práce naplní radostí, nadějí i dobrým pocitem, že jejich práce má smysl a je nenahraditelná.

Sociální práce v době pandemie covid-19

V současné době se všichni sociální pracovníci musí vyrovnávat s dosud neznámou zkušeností – omezením, které pro výkon činností sociální práce přinesla pandemie nemoci covid-19. Sociální pracovníci omezili osobní kontakt s klienty na nezbytně nutnou míru a pružně přešli k poskytování podpory svým klientům prostřednictvím telefonického kontaktu a i nadále jim pomáhají při hájení a uplatňování jejich práv. Také jim pomáhají zprostředkovat kontakt s dalšími institucemi veřejné správy.

Náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. oceňuje, jak se všichni sociální pracovníci ve všech organizacích na území města dokázali vyrovnat s komplikacemi způsobenými nemocí covid-19:

„Museli se vyrovnat s opatřeními, která ze dne na den výrazně změnila způsob jejich práce. Mezilidský kontakt, který je základem poskytování jakékoliv sociální služby, byl najednou omezený. Úsměv, kterým lidem dodávají sílu ke zvládnutí jejich situace, museli skrýt za roušky a ochranné štíty,“ upozorňuje na současné problémy náměstek Pražák. „Vážím si toho, s jakým nasazením se zaměstnanci v sociálních službách a sociální pracovníci pustili do poskytování pomoci svým klientům,“ oceňuje jejich práci náměstek Pražák.