akční plán sociálního bydlení

Statutární město Ostrava má druhý akční plán k sociálnímu bydlení

|

Agenda bydlení a bytové politiky je pro správu města a jeho rozvoj klíčová, protože bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jedná se o oblast, v níž je nezbytné plánovat systematicky a v dlouhodobém horizontu, proto na koncepci sociálního bydlení postupně navazují konkrétní plány jejího naplňování.

V Ostravě žije až 3 100 domácností (resp. cca 7 100 osob, včetně dětí), které jsou v bytové nouzi (zdroj: Platforma pro sociální bydlení, Ostravská univerzita, 2021). Jedná se o druhý nejvyšší počet domácností v rámci měst napříč Českou republikou (nejvíce ohrožených domácností žije v Praze). Je tak velmi důležité se oblasti bydlení a sociálního bydlení věnovat ve strategických dokumentech.

Bydlení prochází v posledních letech výrazným zdražováním, a to jak při pořízení bydlení (byt vyjde na 12,2 hrubých ročních platů, ČR je v tomto druhá nejhorší z 22 evropských zemí), tak při nákladech v nájemním bydlení (v Ostravě udávány hodnoty od 165 do 190 Kč/m2). Pro nízkopříjmové domácnosti (ohrožené ztrátou bydlení) a domácnosti v bytové nouzi toto zvyšování nákladů představuje další bariéru při zajištění standardního bydlení. Nástroje pomoci a podpory těmto domácnostem se tak stávají v bytových politikách klíčovými a představují nepostradatelný nástroj inkluzivních politik.

Nový akční plán na roky 2022–2024

Akční plán reaguje na důležitost systémového řešení situace domácností v bytové nouzi a důležitost existence sociálního bydlení jako pomoci ohroženým domácnostem, tedy jednotlivcům, samoživitelkám a samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům s problémy v oblasti bydlení, které by bez nástrojů pomoci ukotvených v Akčním plánu nebyli schopni sami vyřešit.

Dopady života v bytové nouzi, resp. nevyhovujícím bydlení či situace nebydlení, totiž mají negativní dopady pro město i společnost jako celek a mají tendenci se přenášet i do dalších generací (děti, které vyrostly v nevyhovujícím bydlení mají v dospělosti potíže udržet si standardní bydlení). Z toho důvodu se zaměřujeme také na prevenci ztráty bydlení a tím upadnutí do nepříznivé životní situace.

Akční plán na roky 2022–2024 nastavuje čtyři prioritní oblasti:

  • Prevence ztráty bydlení
  • Sociální bydlení
  • Dostupné bydlení
  • Práce s daty a komunikace

Podrobné informace k jednotlivým prioritám nového akčního plánu najdete zde.

Kontakt pro bližší informace k problematice sociálního bydlení v Ostravě:

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
metodik v oblasti sociálního bydlení
T: 599 443 861
E: mmikulec@ostrava.cz


Projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
logo projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava