Rychlé informace, platná opatření od 21. 11. 2020

Aktualizováno k datu 23. 11. 2020. Všechny potřebné informace jasně, jednoduše vysvětlené a přehledně uspořádané pro veřejnost najdete na novém vládním COVID PORTÁLU: https://covid.gov.cz/ Co je to ten PES a…

Číst více ..

Přečtěte si článek o dobré praxi v sociálním…

V rubrice Newsletter a články jsme zveřejnili nejen nejnovější Newsletter sociálního začleňování, ale i článek o tom, jak sociální bydlení v Ostravě zlepšuje životní podmínky 76 dětem v 60 aktuálně…

Číst více ..

Sociální bydlení zlepšuje dětem životní podmínky

Život v nevyhovujícím bydlení má negativní dopady na všechny členy domácnosti, dospělé i děti – od nepříznivých dopadů na zdraví, přes vysoké náklady, až po psychické problémy. Jejich situace je…

Číst více ..

Pracovní skupina sociálního bydlení proběhla online

15. října 2020 proběhlo další setkání odborníků v oblasti sociálního bydlení k naplňování Akčního plánu koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Sociálnímu bydlení je nezbytné věnovat pozornost kontinuálně a systematicky,…

Číst více ..

Proběhla tradiční sbírka potravin a ošacení

Zaměstnanci oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy (oddělení SPM) se neomezují pouze na své základní pracovní povinnosti, ale rozhodli se dělat i něco…

Číst více ..