Pracovní skupina Zaměstnanost

Výstupy jednání

7. 11.2017 – Pozvánka  – Zápis

21.2.2017 – Pozvánka – Zápis

31.10.2016 – PozvánkaZápis

22.6.2016 – Pozvánka – Zápis

15.4.2016 – Pozvánka – Zápis

Členové

Abrlová Jana, DiS. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

odborný garant pro oblast zaměstnanosti

Baturná Zuzana, Ing. – RUBIKON Centrum, z.s.

pracovní poradce, manažer pobočky

Bohušíková Ingrid, Ing. – Úřad práce ČR – Krajská pobočka

projektový manažer

Dlouhá Veronika, Mgr. – Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

manažer rozvoje

Dosedlová Eva, Ing. – Diecézní charita ostravsko-opavská

vedoucí projektového úseku

Feiková Lucie, Bc. – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

2. místostarostka městského obvodu

Foldýnová Lucie, Mgr. – Vzájemné soužití o.p.s.

pracovník pro fundrising a koordinátor projektu

Holub David – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

referent sociálních věcí – romský poradce

Horňáková Eliška, Bc. – Charita Ostravavedoucí charitního střediska SV. Lucie

sociální rehabilitace

Houdek Jan – CENTROM, z.s.

statutární zástupce

Klempár Miroslav – Awen Amenca

Community organizer

Král Lukáš – Sushi Samirai s.r.o.; Agentura likeit

majitel

Poláčková Lýdia, Bc. – Centrom, z.s.

Stryjová Marcela, Mgr. – Armáda spásy v České republice, z.s.

ředitelka

Sztwiertnia Radomir, Mgr. – Agentura pro sociální začleňování

lokální konzultant pro oblast bydlení, zaměstnanost

Štefková Eva, Mgr., Ph.D. – RPIC-ViP s.r.o.

konzultant

Teichmanová Petra, Ing. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

manažer pro koordinaci výběrového řízení a spolupráci s NNO

Toporčáková Renata, Ing. – Nová šance, z.s.

zástupce ředitele, vedoucí Probačního domu

Vegrichtová Jita, Bc. – Sociofaktor s.r.o.

specialistka zprostředkování

Zdražila Pavel, Bc. – Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

ředitel odboru kanceláře krajské pobočky