Zabydlujeme!!!

Logo OPZ barevné bydleni-jpeg

 

Prvních devět rodin v projektu města zaměřeném na pomoc domácnostem v bytové nouzi už začalo bydlet. Obsazeny jsou dva krizové byty a sedm bytů sociálních. V současné době se rodiny v bytech zabydlují a jsou v úzké spolupráci se sociálními pracovníky projektu. Řeší záležitosti týkající se bezprostředně jejich životních situací souvisejících s přestěhováním do nového prostředí.

Již bylo evidováno 240 žadatelů o byt. Každého z nich navštíví pracovníci magistrátu, aby ověřili současný stav bydlení a situaci domácnosti. Žadatelé jsou ve většině případů v obtížné životní situaci a jejich bydlení je nevyhovující, byty jsou ve špatném technickém stavu.

Cílem je pilotní ověření koncepce sociálního bydlení. Magistrát města Ostravy spolupracuje s 6 městskými obvody, kde ověření probíhá. Pro osoby v bytové nouzi jsou k dispozici tři různé typy bytů. Krizové byty jsou určeny osobám v ohrožení života, např. při domácím násilí. Sociální byty poslouží domácnostem, které žijí v nevyhovujících podmínkách, v sociálně vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách. Dostupné byty budou připraveny zejména pro domácnosti nízkopříjmové, pro samoživitele s dětmi, mladé dospělé opouštějící dětské domovy.

Jednotlivé byty dávají do projektu k dispozici městské obvody. V současné době je to 5 krizových a 12 sociálních bytů. Další bytové jednotky se nyní připravují. Celkem bude v projektu zapojeno 105 bytů.