Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

Až do 31. října 2017 se mohou zájemci přihlásit do výběrového řízení na pozici asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem statutárního města Ostravy – Městské policie Ostrava.

Náplní práce asistenta prevence kriminality je podílet se na prevenci kriminality ve městě, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, komunikovat s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách.

Pozice Asistenta prevence kriminality je na plný úvazek a na dobu určitou do 30.9.2019 (po dobu realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789).

Asistentem nebo asistentkou prevence kriminality se může stát občan České republiky s dokončeným základním vzděláním, splňující zdravotní způsobilost, bezúhonnost a který nepobírá starobní důchod.

 Podrobnosti a dokumenty pro zájemce ZDE.