Vize koncepce rodinné politiky byla schválena

„Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“ Tak vypadá nová vize koncepce rodinné politiky, kterou schválili členové Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na svém 7. zasedání dne 15. června 2017. Na schůzce ji představila metodička projektu zároveň se záměrem a cíli koncepce, které vzešly z jednání pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rodinné politiky.

Záměr koncepce: „Ostrava usiluje o to, aby sem přicházeli lidé, aby tu zůstávali, zakládali rodiny, vychovávali děti a přiváděli sem své přátele. Ostrava chce být městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí.“

Pokud jde o cíle, bylo jich vydefinováno 7:

  1. Podpora a budování rodinných vazeb, včetně mezigeneračních
  2. Podpora komunitního života
  3. Podpora svobodné volby rodiny (velikost, prof. život, způsob péče o děti apod.)
  4. Vytváření finančních zdrojů pro podporu rodinného života (viz opatření)
  5. Podpora prevence ohrožení rodiny
  6. Zlepšování/rozvoj infrastruktury pro rodinný život
  7. Nastavit dialog mezi městem a rodinou

Vize, záměr i cíle budou následně sloužit jako základ pro další fázi procesu tvorby Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava.