Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Vítkovice

S ohledem na skutečnost, že MOb Vítkovice poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 11. 12. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Vítkovice.

Příjem žádostí bude obnoven pouze v případě, že by zástupci MOb Vítkovice rozhodli o poskytnutí dalších sociálních  bytů.