Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Mariánské Hory a Hulváky

Logo OPZ barevné bydleni-jpeg

 

S ohledem na skutečnost, že MOb Mariánské Hory a Hulváky poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 6. 9. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Mariánské Hory a Hulváky. V databázi je dostatek žadatelů, kteří mohou být náhradníky, pokud dojde k ukončení nájmu stávajícího nájemníka.

Jestliže by se zástupci MOb Mariánské Hory a Hulváky rozhodli do projektu uvolnit další byty, bude příjem žádostí obnoven. O případném obnovení příjmu žádostí budeme informovat.