Popis oblasti podpory v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy jsou například: chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění na trhu práce, závislosti, a celkově nízké právní povědomí. Tato […]