Štítek: sociální bydlení

Počátek realizace projektu města

    Od října 2016 do září 2019 město Ostrava realizuje jeden ze svých čtyř projektů zaměřující se na řešení problematiky sociálního vyloučení. Zaměření projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ směřuje, jak už název napovídá, na oblast sociálního bydlení. Díky němu dojde k vytvoření Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a k pilotnímu […]

Projekt města Ostravy

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava Realizace projektu 1.10.2016 – 30.9.2019 Reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 Forma financování Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky. Aktuality projektu Informace pro žadatele Dokumenty ke stažení Cíl projektu Cílem projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby […]