Štítek: Řídící výbor

5. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s ASZ

Dne 21.9.2016 proběhlo 5. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání bylo seznámení s průběhem a ukončením výzvy č. 26, kde byla představena bilance podaných projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Ke dni 19.8.2016 prošlo schvalovacím procesem 12 projektů (3 projekty města, 9 projektů podaných nestátními neziskovými organizacemi). V rámci […]

Publikováno: | Štítky:

Řídící výbor

Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je složený z vedení města, vedení odborů klíčových pro sociální začleňování, z představitelů obvodů, institucí veřejné správy, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a dvou fakult Ostravské univerzity. Předsedá mu primátor statutárního města Ostravy a vedoucí Regionálního centra Východ Agentury pro sociální začleňování. Řídící výbor udává základní směr spolupráce […]

Publikováno: | Štítky: