Štítek: Projekt Posílení prevence kriminality…

Asistenti prevence kriminality darovali krev

  Paní Irena Facunová a pan Marko Šariška, asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava (MP Ostrava), se připojili ke svým kolegům strážníkům a dalším zaměstnancům MP Ostrava, kteří dne 13. června 2017 darovali krev v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Akci uspořádala Odborová organizace MP Ostrava s podporou vedení MP Ostrava. Reportáž přímo „z místa činu“ naleznete […]

Publikováno: | Štítky:

Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava se setkali s kolegy z okolních obcí

Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. dubna 2017. O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. Věnoval […]

Publikováno: | Štítky:

Asistenti prevence kriminality se učili poskytovat první pomoc

Klíčovou oblastí, ovlivňující efektivnost a účinnost výkonu asistentů prevence kriminality v terénu, je vzdělávání a trénink nejrůznějších profesních dovedností. Proto asistenti prevenci kriminality absolvovali v březnu dvoudenní kurz zaměřený na zásady poskytování první pomoci včetně praktického nácviku postupů při resuscitaci, práce s automatickým externím defibrilátorem (AED) nebo ošetření zlomenin za použití vhodných pomůcek pro imobilizaci místa poranění. […]

Publikováno: | Štítky:

Bezpečnost zajišťují asistenti prevence kriminality

V rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ bylo vytvořeno šest pracovních míst pro tzv. asistenty prevence kriminality. V součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti. Přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Také dohlížejí na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích. […]

Publikováno: | Štítky:

Pracovníci projektu Posílení prevence kriminality

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu. Jedná se o pracovní pozice: Asistent prevence kriminality (APK) APK je zaměstnancem obce zařazeným do městské policie. Je přímo podřízen veliteli městské policie, jeho zástupci a mentorovi, kteří mu zadávají konkrétní úkoly […]

Publikováno: | Štítky: