Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava Realizace projektu 1.10.2016 – 30.9.2019 Reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 Forma financování Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky. Aktuality projektu Informace pro žadatele Dokumenty ke stažení Cíl projektu Cílem projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby […]