Interaktivní program sekundární prevence „Odvaha ke změně“, Bílý nosorožec, o.p.s. Cílová skupina Primární cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku 15 až 18 let, kteří jsou pod dohledem kurátorů, probačních a mediačních úředníků. Jsou v péči zařízení ústavní a ochranné výchovy, pedagogicko-psychologické poradny, docházejí na střední školu či učiliště nebo jsou evidováni jako uchazeči […]

Publikováno: | Štítky: