Štítek: koncepce rodinné politiky

Ovlivněte směřování rodinné politiky v Ostravě!

      Zajímá Vás, jak ovlivnit dění v Ostravě? Zapojte se do diskusí a vyjádřete aktivně své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Aktuálně proběhlo 7 setkání, další vlna tzv. ohniskových skupin je připravena na září 2017 a poběží zhruba 2 měsíce. Prostor pro vyjádření dostanou v této fázi zejména […]

Participativní tvorba Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Záměrem města je vytvořit komplexní koncepci rodinné politiky, na jejíž tvorbě se podílí okolo 20 členů z řad rodin a expertů státní a nestátní sféry, kteří se budou po dobu 2 let pravidelně scházet v rámci pracovní skupiny. Výsledkem jednání bude koncepce a návrh nového koordinovaného systému služeb pro rodinu. Zásadní pro tvorbu koncepce je také zapojení […]

Publikováno: | Štítky:

Projekt města Ostravy

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava Realizace projektu 1.10.2016 – 30.9.2018 Reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525 Forma financování Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky. Aktuality projektu Cíl projektu Cílem projektu je celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených […]

Publikováno: | Štítky: ,

Rodina a zdraví

Popis oblasti podpory v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015- 2018 Život dětí v sociálně vyloučených lokalitách se odvíjí odlišně od života jejich vrstevníků v běžné společnosti. Specifické prostředí sociálního vyloučení je spojené s řadou problémů ekonomické, sociální, pracovní a bytové povahy. Nedostatek finančních prostředků vede pouze k možnosti zajištění základních nákupů potravin, dlouhodobě pak omezuje výdaje […]