Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu Realizace projektu 1.10.2016 – 30.9.2019 Reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789 Forma financování Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky. Aktuality projektu Cíl projektu Strategickým cílem projektu je stabilizace bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených […]