Sociální bydlení ve Finsku

Foto: MMO

Finsko má cca 5,5 milionů obyvatel, kteří mohou využívat cca 2,9 milionů bytů. Tento bytový fond byl ze 2/3 postaven po roce 1970. Výstavba v současné době nadále pokračuje. Neziskový poskytovatel sociálního bydlení – organizace Y-Foundation, která byla založena v roce 1985, nakupuje a staví finančně dostupné nájemní bydlení. Vlastní 16 700 bytů v 56 městech a obcích.

Princip „bydlení především“ organizace chápe jako bydlení v samostatném bytě, s vlastní nájemní smlouvou a nájmem pod tržními cenami. Bydlení se může nacházet v rámci rozptýleného bydlení nebo v sociálních ubytovacích jednotkách s personálem, ale vždy se jedná o samostatný byt. Počty těchto samostatných bytů mají vzrůstající tendenci. V roce 1985 bylo k dispozici 65 těchto bytů, v roce 2008 jich bylo 2 033 a v roce 2016 až 2 433 bytů. Naopak se snižovala kapacita ubytoven a nocleháren, když v roce 1985 v nich bylo 2 121 míst, v roce 2008 bylo k dispozici 558 míst a v roce 2016 jen 52 míst. Snižované kapacity ubytoven a nocleháren byly přetvářeny na samostatné byty. Jak bylo potvrzeno, bezdomovci na ulici prakticky neexistují.

V rámci spolupráce města Ostravy s Ministerstvem práce a sociálních věcí při realizaci projektu přímého přidělení „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ se zaměstnanci města zúčastnili pracovní cesty do Finska, aby získali informace a zkušenosti.

„Zahraniční cesta byla velmi přínosná, neboť jsem mohl porovnat přístup dvou zemí, které se liší nejen historicky, ale především mentalitou svých obyvatel. Věřím, že zákon o sociálním bydlení bude v ČR jednou přijat. Myslím si, že je potřeba, abychom se jako sociální pracovníci mohli odkazovat na legislativu a aby obci vznikly ve spojitosti s bydlením povinnosti. Nahodilé řešení této problematiky, bez jasné vize, cílů a koncepce je neefektivní, ač obce mnohdy řadu aktivit činí,“ řekl Zdeněk Živčák, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Štítky: