Sociální bydlení v Nizozemsku

Foto: MMO

Zákon o sociálním bydlení byl v Nizozemsku přijat v roce 1901. Stěžejním poskytovatelem sociálního bydlení jsou bytová družstva (celkový počet 350). Státní správa, obce, sdružení nájemníků a bytová družstva úzce spolupracují při realizaci sociálního bydlení. Každý třetí byt v zemi je určen k sociálnímu bydlení. Např. bytové družstvo, které vzniklo v roce 1919, disponuje v současné době 1 860 byty. Z uvedeného počtu bytů tvoří 40 % domky pro jednu rodinu, zbývajících 60 % jsou byty v panelové zástavbě.

Hlavním smyslem sociálního bydlení je zajištění odpovídajícího bydlení ve standardní kvalitě. Bydlení je určeno lidem, kteří nejsou schopni zajistit si bydlení vlastními silami. Cílovou skupinou jsou nízkopříjmové rodiny s příjmem do 40 000 € ročně, lidé s tělesným či mentálním postižením nebo jiným společenským handicapem (migranti, lidé po výkonu trestu, bezdomovci apod.). Nízkopříjmovým skupinám stát přispívá na sociální bydlení částkou do výše 200 € měsíčně.

V současné době je evidováno přes 200 000 žadatelů o sociální bydlení a čekací doba je v průměru 9 let. Státní správa se snaží ve spolupráci s bytovými družstvy čekací lhůty zkracovat a to tak, že aktivně hledají vhodné lokality pro výstavbu nových bytových domů. Další možností k navýšení kapacit je přestavba kancelářských prostor na bytové jednotky. Aktuální nabídka volných bytů je zveřejňována na webových stránkách jednotlivých družstev.

V rámci spolupráce města Ostravy s Ministerstvem práce a sociálních věcí při realizaci projektu přímého přidělení „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ se zaměstnanci města zúčastnili pracovní cesty do Nizozemska, aby sdíleli informace a zkušenosti.

„Velmi mne zaujala provázanost jednotlivých subjektů, jejich společná snaha získat pro své činnosti podporu široké veřejnosti. S klienty je velmi intenzivně pracováno od počátku jejich zapojení do systému. Jsou důsledně vedeni tak, aby sami vyvíjeli aktivitu změnit svůj život,“ uvedla Vladislava Ševčíková, metodička projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava.