Šance pro ženy

Do aktivity „Ženy na trhu práce“ se zatím zapojilo celkem 30 žen. Některé z nich prošly pouze aktivizačním kurzem, aby získaly dovednosti potřebné pro uplatnění se na trhu práce, jiné se rozhodly pokračovat dál. Po úspěšném absolvování kurzu docházejí na tzv. tréninková místa a neplacené stáže, kde mají možnost „práce na zkoušku“.

Šanci vyzkoušet si fungování v nové práci mají obě strany. Během tříměsíční spolupráce si mohou také zaměstnavatelé vyzkoušet, zda klientka splňuje všechny předpoklady pro výkon dané pracovní pozice, případně ji nasměrovat na jiné místo, kde by mohla lépe uplatnit získané zkušenosti.

„Jsem velmi ráda, že jsem se do projektu zapojila. Dostala jsem příležitost získat zkušenosti v oblasti práce s dětmi, kterou mám velmi ráda a mám k ní blízko. Paní ředitelka mne navíc doporučila do zařízení, kde mi po ukončení stáže nabídli trvalý pracovní úvazek“, uvádí jedna z klientek, která momentálně dochází na tréninkové místo do spolupracující školky.

Pro zájemkyně, které by rády využily tuto příležitost pro získání nových zkušeností, nabízí projekt poslední šanci – v lednu 2018 bude otevřený čtvrtý, a zároveň poslední běh aktivizačního kurzu a na něj navazující možnost „práce na zkoušku“.

V rámci 3 aktivizačních kurzů, které byly zatím realizovány, z 30 klientek úspěšně absolvovalo aktivizační kurz 21 žen. 7 žen následně absolvovalo neplacenou stáž v  mateřských školkách a 8. klientka nastoupila do domova pro seniory. V dohledné době čeká další klientky nástup na stáže a tréninková místa např. i v Městské nemocnici Ostrava.