Pracovní skupina Rodina a zdraví

Výstupy jednání

18.10.2017 – Pozvánka Zápis

29.6.2017 – PozvánkaZápis

28.4.2017 – Pozvánka

6.12.2016 – Pozvánka – Zápis

16.9.2016 – PozvánkaZápis

30.6.2016 – Pozvánka – Zápis

30.4.2016 – Workshop

30.3.2016 – Pozvánka Zápis

Členové

Abrlová Jana, DiS. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

sociální pracovník pro sociální začleňování

Beránková Hana, Mgr. et Mgr. – Salesiánské středisko volného času Don Bosco

vedoucí Oratoře na ulici, pedagog volného času

Bradová Dagmar, Bc. – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

vedoucí odboru sociální věcí

Dančevská Dagmar, Mgr. – Charita Ostrava

vedoucí Charitního domu sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi

Héglová Markéta, Mgr. – Magistrát města Ostravy

metodik v oblasti SPOD, garant oblasti rodina a zdraví SPSZ

Hodeček Miroslav, Ing. – Diecézní charita ostravsko-opavská

vedoucí středisek sociální integrace DCHOO

Houdek Jan – CENTROM, z. s.

statutární zástupce

Jedináková Helena, Mgr. – Vzájemné soužití, o. p. s.

ředitelka úseku sociálních služeb Hnízdo a Pomocná ruka

Michálková Lenka, Mgr. – SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

zástupkyně ředitelky

Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování

vedoucí Oddělení regionálního centra východ

Nedělníková Dana, Mgr., Ph.D. – Sdružení sociálních asistentů

předsedkyně

Nohavicová Hana, Bc. – Agentura pro sociální začleňování

garant ASZ pro oblast rodiny a zdraví

Petrášek Martin, Ing. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

manažer pro koordinaci výběrového řízení a spolupráci s NNO

Poláčková Lýdia, Bc. – CENTROM, z.s.

Stryjová Marcela, Mgr. – Armáda spásy v ČR, z.s.

ředitelka

Štefková Eva, Mgr., Ph.D. – RPIC-ViP s. r. o.

konzultant

Zajícová Veronika, Bc. – Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

veoducí služby Sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi