Participativní tvorba Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Foto: MMO

Záměrem města je vytvořit komplexní koncepci rodinné politiky, na jejíž tvorbě se podílí okolo 20 členů z řad rodin a expertů státní a nestátní sféry, kteří se budou po dobu 2 let pravidelně scházet v rámci pracovní skupiny. Výsledkem jednání bude koncepce a návrh nového koordinovaného systému služeb pro rodinu.

Zásadní pro tvorbu koncepce je také zapojení cílových skupin a zjišťování aktuálních názorů a potřeb obyvatel s ohledem na kvalitu života rodin ve městě a v konkrétních lokalitách. Tyto názory a potřeby budou zjišťovány prostřednictvím ohniskových skupin realizovaných přímo v místech, kde rodiny žijí. Těchto setkání proběhne celkem 10, každá skupina se může setkat až 3x a jejich složení může být různorodé.

Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Vize: „Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“

Záměr: „Ostrava usiluje o to, aby sem přicházeli lidé, aby tu zůstávali, zakládali rodiny, vychovávali děti a přiváděli sem své přátele. Ostrava chce být městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí.“

Cíle:

  • Podpora a budování rodinných vazeb, včetně mezigeneračních
  • Podpora komunitního života
  • Podpora svobodné volby rodiny (velikost, prof. život, způsob péče o děti apod.)
  • Vytváření finančních zdrojů pro podporu rodinného života (viz opatření)
  • Podpora prevence ohrožení rodiny
  • Zlepšování/rozvoj infrastruktury pro rodinný život
  • Nastavit dialog mezi městem a rodinou

 

Za tvorbu koncepce rodinné politiky je zodpovědný metodik projektu.

Kontakt

Mgr. Lenka Michálková

koordinatormdt@ostrava.cz

727 867 770

Pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava

Ohniskové skupiny