Řídící výbor

Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je složený z vedení města, vedení odborů klíčových pro sociální začleňování, z představitelů obvodů, institucí veřejné správy, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a dvou fakult Ostravské univerzity. Předsedá mu primátor statutárního města Ostravy a vedoucí Regionálního centra Východ Agentury pro sociální začleňování. Řídící výbor udává základní směr spolupráce s Agenturou a prostřednictvím svých členů komunikuje také s orgány města, s Moravskoslezským krajem, Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ostravě, vedením Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě a dalšími institucemi.

12.10.2017 Pozvánka Zápis

15.6.2017Pozvánka Zápis

18.1.2017Pozvánka – Zápis

21.9.2016 PozvánkaZápis

28.4.2016 Pozvánka Zápis

20.10.2015 Pozvánka Zápis

22.5.2015 Pozvánka Zápis

17.3.2015Pozvánka Zápis

Členové

Babinec Radim, Mgr. – statutární město Ostrava

náměstek primátora

Bednář Martin, Bc. – Městský obvod Ostrava-Jih

starosta

Bernfeldová Petra, Ing. – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

starostka

Dlabal Petr – Městský obvod Vítkovice

starosta

Dočekal René, plk., Mgr., Bc. – Městské ředitelství Policie ČR

ředitel

Gojová Alice, doc., PhDr., Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě

proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Fakulty sociálních studií

Janáčková Liana, Ing. arch. – Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

starostka

 

Kaleja Martin, doc., PhDr. et PhDr., Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta

Karásek Zdeněk, Mgr. – RPIC-ViP s. r. o.

ředitel a jednatel

Lyčka Mario – Městský obvod Slezská Ostrava

místostarosta

Macura Tomáš, Ing., MBA – statutární město Ostrava

primátor

Macháček Vít, Ing. – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

3. místostarosta

Mariánek Michal, Mgr. – statutární město Ostrava

náměstek primátora

Mochťák Jan, Mgr. – Agentura pro sociální začleňování

vedoucí Oddělení regionálního centra východ

 

Nesétová Ivana, Mgr. – CENTROM, z. s.

ředitelka

Palička Václav, Ing. – statutární město Ostrava

vedoucí odboru strategického rozvoje

Pražák Martin, Bc. – Charita Ostrava

ředitel

Prokop Petr, Ing. – Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

ředitel

Rovňáková Jaroslava, Mgr. – statutární město Ostrava

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Rychlik Daniel, Mgr. – Krajský úřad Moravskoslezského kraje

vedoucí odboru sociálních věcí

Sládečková Sylva, Ing. – statutární město Ostrava

vedoucí odboru školství a sportu

Stachura Petr, Ing. – Městský obvod Poruba

místostarosta

Surovka Tomáš, Bc. – Armáda spásy v České republice, z.s.

oblastní ředitel pro Moravskoslezský kraj

Štítky: