Proběhlo zářijové jednání pracovní skupiny

Dne 21. září 2016 proběhlo v budově Magistrátu města Ostravy jednání pracovní skupiny Prevence kriminality. Na programu jednání bylo shrnutí aktualit v rámci prevence rizikového chování a monitoring projektů a aktivit. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byl představen projekt realizovaný organizací Bílý nosorožec o.p.s.: „Interaktivní program sekundární prevence“, který naleznete v sekci Projekty partnerů. Členové pracovní skupiny také řešili význam a termín uskutečnění kulatého stolu za účelem provázání činnosti protidrogového terénu a sociální prevence. Členům pracovní skupiny bude také umožněno účastnit se vzdělávání v oblasti „participativních přístupů cílové skupiny k sociálním službám, práce s komunitou a její zapojení“.

Zápis z tohoto jednání naleznete ZDE