Pracovní skupina Prevence kriminality

Výstupy jednání

12.6.2017 – Kulatý stůl – PozvánkaZápis

22.11.2016 – Kulatý stůl – Pozvánka – Zápis

21.9.2016 – PozvánkaZápis

27.5.2016 – Pozvánka – Zápis

30.4.2016 – Workshop

Členové

Abrlová Jana, DiS. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

sociální pracovník pro sociální začleňování

Balíková Danuška, Bc. – ÚMOb Vítkovice

vedoucí odboru

Caha Jiří, Mgr. – Salesiánské středisko volného času Don Bosco

ředitel

Cronová Hana, Bc. – ARKA CZ, o.s.

statutární zástupce

Dlouhá Veronika, Mgr. – Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

manažer rozvoje

Grochal Lukáš, Mgr. – Bílý Nosorožec, o.p.s.

koordinátor programů prevence

Holásková Jana, Bc. – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

vedoucí oddělení sociální péče

Horák Jan, Bc. – RENARKON, o.p.s.

zástupce

Klempár Miroslav – Romská rada

zástupce

Kuzníková Helena, Bc. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

odborný garant prevence kriminality a protidrogové prevence

Michnová Michaela, Ing. – Městská policie Ostrava

vedoucí úseku prevence a propagace

Nohavicová Hana, Bc. – Agentura pro sociální začleňování

lokální konzultant pro oblast prevence kriminality

Novák Petr – Nová šance, z.s.

ředitel

Prokopec Jaroslav, Bc. – Městské ředitelství Policie ČR

zástupce PČR

Střelková Monika, Mgr. – ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

terénní zdravotní pracovnice

Šarochová Alena, Mgr. – Vzájemné soužití, o.p.s.

Škvaridlová Lucie, Mgr. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

koordinátor sociálního začleňování

Špačková Pavlína, Mgr. – ÚMOb Michálkovice

referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí

Štefková Eva, Mgr., Ph.D. – RPIC-ViP s.r.o.

konzultant

Vozárik Štěpán, Mgr. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

protidrogový koordinátor