Výkon společensky prospěšných činností

V rámci právního systému, který upravuje problematiku soudnictví ve věcech mládeže lze uložit mladistvým pachatelům trestných činů výchovné opatření.  Realizace Výchovné povinnosti ve formě bezplatného výkonu společensky prospěšné činnosti určitého druhu tvoří poslední klíčovou aktivitu. Klient bude mít možnost vykonávat společensky prospěšnou činnost v organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. a to prostřednictvím úklidových nebo výchovně vzdělávacích činností. Organizace bude v rámci této klíčové aktivity úzce spolupracovat s Probační a mediační službou České republiky.

Je určena pro všechny účastníky otevřených i uzavřených skupin, realizace je datována od května roku 2017 do června roku 2019.