Výchovně vzdělávací program – uzavřená skupina

Skupina je složena z 8-12 účastníků projektu vedená terapeutem a lektorem. Jejím cílem je poskytnutí prostoru k sebepoznání, mapování silných a slabých stránek, ujasnění si hodnot, postojů a názorů. Členové hledají společensky uznávané prostředky k uspokojování potřeb seberealizace. Uzavřená skupina je bezpečné přijímající prostředí podněcující k osobnostnímu růstu každého z přítomných. Program spočívá v paralelním procesu reedukace negativních a posilování pozitivních vzorců chování. Dochází tak prostřednictvím dvou částí, motivační (zaměřena na „bytí klienta“ a rozvoj nových dovedností, trvá cca 3 měsíce) a edukační (zaměřena na prohlubování informační základy k předem vymezeným tématům, na nácviky a tréninky uplatněných dovedností nabytých v motivační části, trvá cca 3 měsíce). Účastník dochází jednou týdně na dvouhodinové setkání po dobu půl roku. Motivační a edukační část je oddělena první pobytovou akcí, workshopem. Druhá pak celý proces uzavírá.

V rámci projektu dojde k realizaci čtyř běhů uzavřených skupin dle tohoto harmonogramu:

  1. běh   10/2017 – 04/2018
  2. běh   01/2018 – 06/2018
  3. běh   10/2018 – 04/2019
  4. běh   01/2019 – 06/2019

Cílem uzavřené skupiny je změna postojů a projevů rizikového chování prostřednictvím uceleného, interaktivně postaveného výchovně-vzdělávacího programu. Využívá skupinové dynamiky a je zaměřen na sebepoznání, sebereflexi, nácviky, tréninky a široké spektrum témat, která se cílové skupiny dotýkají. Dále pak je potřebný k získání náhledu, posílení potenciálu a pozitivní stránky účastníka a zároveň redukovat to, co je v jeho chování negativní a rizikové. A to zejména skrze vytvořený vztah, přijetí a posilování růstu ve skupině.

S každým účastníkem a jeho zákonným zástupcem je předem sepsána dohoda o účasti v projektu. Pro úspěšné absolvování se musí dostavit na nejméně 70% setkání. Kromě pravidelných setkání uzavřené skupiny se jednotlivec účastní i individuální práce s klientem (klíčová aktivita č. 3).