Rodičovská skupina

Tato klíčová aktivita je určena pro rodiče, jejichž děti se dopouštějí rizikového chování. Jedná se o růstovou, podpůrnou a do jisté míry i svépomocnou skupinu, v rámci které přítomní dostávají prostor pro sdílení zkušeností a situací. Seznámí se s možnostmi psychohygieny, nácvikem efektivní komunikace a zajištěním poradenství při zvládání stresových situací.

Umožnuje zapojení rodičů do programu tak, aby byl komplexní a umožnil paralelní proces práce s dětským klientem i jeho rodinou. Skupina je vedena facilitátorem a lektorem. Schází se jednou za 14 dní v rozmezí října 2017 až června 2019.