Program prevence – otevřená skupina

Otevřená skupina je určena pro ty, kteří z nějakých důvodů nemohou nastoupit do uzavřené skupiny. Poskytuje prostor pro smysluplné trávení volného času prostřednictvím interaktivních činností zaměřených na vybrané druhy rizikového chování, zvládání agrese, efektivní komunikaci a sebepoznání.

Otevřená skupina funguje na principu nízkoprahovosti, je určena pro 3-12 účastníků, kteří se scházejí jednou týdně na 2 hodiny. Každý měsíc bude mladým lidem nabízena možnost účasti na akci (atraktivní, volnočasová, smysluplná činnost) a to pravidelně v intervalu tři setkání a jedna akce.

Součástí programu je i napojení klienta na dostupné zdroje a sítě v jeho okolí a možnost využití individuálních terapeutických sezení (klíčová aktivita č. 3).

Otevřená skupina probíhá po celou dobu realizace projektu, tj. od května roku 2017 do června roku 2019.