Individuální práce s klienty

Klíčová aktivita je určena pro každého účastníka z uzavřené, otevřené i rodičovské skupiny. Individuální práce zajišťuje doplnění terapeutické práce s klientem a terapeut, případně lektor, je zaměřen výlučně na jednoho klienta. Pro účastníky uzavřených skupin je absolvování povinné, vždy 3 až 5 sezení za jeden běh. Pro členy otevřených a rodičovských skupin jsou dobrovolné.

Realizace této klíčové aktivity pro uzavřenou skupinu začíná na počátku každého z běhů, respektive před zahájením skupinového programu. Dále pokračuje v průběhu programu a končí po posledním společném setkání. Jedná se o paralelní proces terapeutických sezení formou reflektivních a motivačních rozhovorů, kdy cílem je najít individuální překážky zabraňující dosažení cíle projektu. Terapeut se v rámci klíčové aktivity seznamuje s klientem, stanovuje efektivní postupy práce, podněcuje jej k osobnostnímu rozvoji a reflektuje celý proces.

Účastníkům otevřených a rodičovských skupin může být poskytnuto 1 až 3 sezení. Realizace klíčové aktivity bude probíhat od září roku 2017 až června roku 2019.