Práce na přímo v Dopravním podniku Ostrava

Zástupci Agentury pro sociální začleňování navázali, společně s náměstkem primátora Michalem Mariánkem, spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava, a.s. (dále DPO) na zaměstnání osob ze sociálně vyloučených lokalit. Na základě poptávky DPO se podařilo, se sociálními pracovníky Vzájemného soužití o.p.s., kontaktovat čtyři uchazečky o zaměstnání. V průběhu letních prázdnin DPO tyto ženy zaměstnal k úklidu tramvají na smyčkách.

Z tohoto důvodu se kvalita komfortu a čistoty dopravních prostředků v poslední době zvýšila. Na toto téma proběhla na začátku října 2016 tisková konference primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury se zástupci DPO a Městské policie Ostrava. Ředitel DPO Daniel Morys a technický náměstek Martin Chovanec informovali veřejnost o tom, že zavedli službu průběžného operativního úklidu v době provozu vozidel. Dříve se vozidlo uklízelo pouze po jeho odstavení a denně se čistilo 10 vozů tramvají. Nyní tento operativní úklid zajišťují dvě dvoučlenné čety pracující na smyčkách Hranečník a Vřesinská, kde dochází, mimo základního úklidu, k důkladnému čištění vozů tramvají.

Nyní je průměrný počet uklizených vozů tramvají 172 za den. V měsíci září to bylo celkem 3 630 vozů.

Ze strany vedoucích úseků je na výkon práce nových zaměstnanců kladná odezva. V současné době DPO hledá především zaměstnance na pozice elektrikářů a řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají.