Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení

Logo OPZ barevné bydleni-jpeg

 

S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava pozastavujeme za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty.

Počet podaných žádostí o nájem bytu více než trojnásobně převyšuje počet bytů vyčleněných ze strany uvedených městských obvodů. S ohledem na potřebu řešení aktuálnosti bytové situace jednotlivých žadatelů, jejich motivaci a reálnou možnost uspokojit žadatele jsme se rozhodli příjem žádostí v uvedených obvodech pozastavit.

V ostatních městských obvodech – Ostrava-Jih, Poruba, Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice žádosti nadále přijímáme.

V případě obnovení příjmu žádostí Vás budeme informovat.