Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení v MOb Poruba

Logo OPZ barevné bydleni-jpeg

 

S ohledem na skutečnost, že městský obvod Poruba do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava poskytl téměř všechny přislíbené byty (zbývá jeden), dochází k 31. 5. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba.

V databázi je dostatek žadatelů, kteří se mohou o doposud neobsazené byty ucházet.

V případě, že by se zástupci MOb Poruba rozhodli do projektu uvolnit další byty, bude příjem žádostí obnoven.