Ovlivněte směřování rodinné politiky v Ostravě!

 

 

 

Zajímá Vás, jak ovlivnit dění v Ostravě? Zapojte se do diskusí a vyjádřete aktivně své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Aktuálně proběhlo 7 setkání, další vlna tzv. ohniskových skupin je připravena na září 2017 a poběží zhruba 2 měsíce.

Prostor pro vyjádření dostanou v této fázi zejména mladí lidé „opouštějící hnízdo“, mladé rodiny, rodiny s dětmi mladšího školního věku a rodiny s dětmi staršími 14 let. Pro získání co nejpestřejší škály informací je zároveň zohledněna různost pohlaví, etnicita, socioekonomické postavení, a také zastoupení jednotlivých městských obvodů.

V případě zájmu o zapojení se do průzkumu lze kontaktovat přímo paní Hanu Drábkovou Sobkovou (tel. 727 950831, hdrabkovasobkova@ostrava.cz), která skupiny vede. Výsledky ze setkání poslouží jako důležitý informační zdroj pro stanovení konkrétních opatření připravované Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava.