Ohniskové skupiny poskytnou cenné informace

Obyvatelé města Ostravy mají možnost ovlivnit svými názory a potřebami připravovanou Koncepci rodinné politiky statuárního města Ostrava zapojením se do diskuse prostřednictvím tzv. ohniskových skupin.

Skupin bylo vydefinováno 10 a to podle fází životního cyklu rodiny.

Prostor pro vyjádření tak dostanou jak žáci a studenti, tak i mladé rodiny, rodiny se staršími dětmi, rodiče ve fázi „opuštěného hnízda“, ale také senioři. Skupiny jsou tvořeny tak, aby byla co nejvíc zohledněna různost pohlaví, etnicita, vzdělání, socioekonomický status a aby také byly zastoupeny různé městské obvody, v nichž žijí – to umožní získat co nejpestřejší reprezentativní škálu relevantních informací.

Výsledky ze setkání ohniskových budou následně analyzovány a vyhodnocovány a poslouží jako cenný informační zdroj k nadefinování oblastí a konkrétních opatření vznikající Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava. Více informací ZDE.