Newsletter

Newsletter naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018.

Tento čtvrtletník si klade za cíl informovat partnery a veřejnost o činnosti a plánovaných aktivitách, které v současnosti realizuje statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Jedná se o pět oblastí podpory Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018, který byl Zastupitelstvem města Ostravy schválen 10. června 2015.

Tyto i jiné informace můžete najít také na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci Město a občan – Aktuálně řešíme; Sociální začleňování, a také na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava.

Odkazy zde:

http://www.ostrava.cz/cs

http://www.kpostrava.cz/

 

Newsletter naplňování SPSZ duben 2018

Newsletter naplňování SPSZ leden 2018

Newsletter naplňování SPSZ srpen 2017

Newsletter naplňování SPSZ květen 2017

Newsletter naplňování SPSZ únor 2017

Newsletter naplňování SPSZ říjen 2016

 

Nově lze příspěvky na těchto webových stránkách sdílet na sociálních sítích jako Facebook, Twitter, LinkedIn nebo Google+.

Štítky: