Neprojektové aktivity

V rámci neprojektových aktivit v oblasti zaměstnanosti pracovníci Agentury pro sociální začleňování a města navázali spolupráci s městskými podniky – Dopravní podnik Ostrava a.s. a Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Zakázka DPO na zaměstnání čtyř osob ze sociálně vyloučených lokalit na úklid tramvají je ve fázi přijímání doporučených osob do pracovního procesu. Vstupní lékařskou prohlídkou již v současnosti prošly čtyři ženy a byla s nimi sepsána pracovní smlouva na rok. Vyhledávání a oslovování kandidátek na tato pracovní místa probíhala ve spolupráci se SocioFactorem s.r.o., Vzájemným soužitím o.p.s. a Společně-Jekhetane, o.p.s. Udržení zaměstnaných žen na pracovních místech a také spokojenost zaměstnavatele s realizací zakázky bude průběžně sledováno.

S firmou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. nadále probíhá spolupráce s romskými asistenty na výběru možných uchazečů o zaměstnání.