Nabídka volné pracovní pozice – Koordinátor multidisciplinárních týmů

Statutární město Ostrava obsadí volné pracovní místo v rámci magistrátu města  Ostravy – Koordinátora multidisciplinárních týmů. Lhůta pro podání přihlášek je 26.11.2017. Předpokládaný nástup koordinátora MdT je v lednu 2018.

 

Pozice je zřízena na dobu určitou v souvislosti s realizací projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789 (financován z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy, ukončení projektu je stanoveno na 30.9.2019).

 

Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny ZDE

Bližší informace o projektu naleznete ZDE