Kulatý stůl poskytovatelů protidrogového terénu

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se statutárním městem Ostrava realizovala dne 22. 11. 2016 „Kulatý stůl“ k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence. K setkání, které se konalo v prostorách Renarkonu, o.p.s. na Mariánskohorské ulici, se sešli zástupci z více než osmi nestátních neziskových organizací. Účastníci si zde mohli vyslechnout nabídku terénních programů zaměřujících se na osoby závislé. Jednalo se o neziskovou organizaci Renarkon, o.p.s., jejíž programy jsou určené lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi. A také organizace ARKA CZ, o.s. zabývající se pomocí osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým. Sociální pracovníci vyjádřili své potřeby sdílet dobré praxe a spolupracovat v rámci drogových a nedrogových terénů. Toto setkání má jasný závěr, který ukazuje na snahu pokračovat v těchto aktivitách a zintenzivnit spolupráci mezi organizacemi. Setkání facilitoval psycholog, případový pracovník a lektor Jakub Černý.