Kontakty

Statutární město Ostrava

Jana Abrlová, DiS. – sociální pracovník pro sociální začleňování, garant pro oblast zaměstnanosti

jabrlova@ostrava.cz

599 443 855

Mgr. Markéta Héglová – metodik v oblasti sociálně právní ochrany dětí, garant pro oblast rodiny a zdraví

mheglova@ostrava.cz

599 443 841

Mgr. Jiřina Chlebková – specialista podpory a manažer projektů v oblasti školství a vzdělávání, garant pro oblast vzdělávání

jchlebkova@ostrava.cz

599 443 072

Bc. Helena Kuzníková – manažer programu prevence kriminality, garant pro oblast prevence kriminality

h.kuznikova@ostrava.cz

599 443 858

Ing. Miroslava Sasínová – specialista podpory a koordinace projektů; manažer projektů Koncepce bydlení a Prevence ohrožení rodiny

msasinova@ostrava.cz

599 443 870

Ing. Ludmila Hložková– manažer projektů fondu EU; manažer projektu Posílení prevence kriminality

lhlozkova@ostrava.cz

599 443 822

Ing. Kamil Stračánek – specialista pro bytový fond ve vlastnictví města, garant pro oblast bytové politiky

kstracanek@ostrava.cz

599 443 389

Mgr. Lucie Škvaridlová – koordinátor sociálního začleňování, garant pro oblast bydlení

lskvaridlova@ostrava.cz

599 443 854

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA – vedoucí oddělení sociální práce a metodiky, věcný garant projektu Koncepce bydlení

zzivcak@ostrava.cz

599 443 844

Agentura pro sociální začleňování

Mgr. Stanislav Dlouhý – lokální konzultant pro oblast vzdělávání

dlouhy.stanislav@vlada.cz

Mgr. Lenka Matuchová – metodička lokální intervence

matuchova.lenka@vlada.cz

Mgr. Jan Mochťák – vedoucí Regionálního centra Východ (Ostrava)

mochtak.jan@vlada.cz

Bc. Hana Nohavicová – lokální konzultant pro oblast prevence kriminality, rodina a zdraví

nohavicova.hana@vlada.cz

Mgr. Radomir Sztwiertnia – lokální konzultant pro oblast bydlení, zaměstnanost

sztwiertnia.radomir@vlada.cz