Koncepce sociálního bydlení v Ostravě míří do finále

Vypořádáním posledních připomínek na společném jednání obou pracovních skupin dne 21. září 2017 byla ukončena 1. fáze procesu tvorby Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Vytvořenou koncepci nyní čeká schvalovací proces a následná příprava Akčního plánu, který problematiku rozpracuje do konkrétních opatření.

Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevenci ztráty bydlení, vymezení kapacity bytového fondu, definování systému sociálního bydlení a možnosti jeho financování. Jednotlivé části postupně řeší jak podchytit rizikové situace, aby bylo možné zamezit ztrátě bydlení. Dále se zabývají otázkou zajištění bytového fondu určeného pro tyto účely
a možnostmi jeho financování a možnostmi spolupráce všech zapojených subjektů. Důležitý prostor je věnován nastavení podmínek pro vstup do systému sociálního bydlení a související sociální práci, která sociální bydlení doprovází.

Statutární město Ostrava si pomocí koncepce klade za cíl vytvoření uceleného systému sociálního bydlení, který zajistí pomoc osobám v bytové nouzi – nízkopříjmovým domácnostem, seniorům, osobám, jejichž stávající bydlení je nevyhovující. Do procesu tvorby se zapojili kromě odborníků z řad magistrátu, jednotlivých městských obvodů, neziskových organizací, akademické sféry apod. i samotní zástupci cílové skupiny – osoby v bytové nouzi, a to prostřednictvím diskusí v rámci tzv. ohniskových skupin.