Již více než rok pomáháme žákům, i jejich rodičům přímo ve školách

S novým školním rokem pokračuje i projekt statutárního města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“. Město, prostřednictvím tohoto projektu, již rok podporuje 28 ostravských základních škol při práci se žáky ohroženými školním neúspěchem. Na zapojených školách pracuje více než 80 odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Díky tomu je pomoc okamžitě dostupná jak dětem a žákům, tak i jejich rodičům.

Psychologové pomáhají vyrovnávat se jak s každodenními strastmi, které přináší rychlé tempo dnešní doby, tak i vzrůstajícími nároky v oblasti edukačního procesu. Speciální pedagogové se zaměřují na včasnou detekci a nápravu obtíží při čtení, psaní, ale i nesprávné výslovnosti. Sociální pracovníci pak rodičům pomáhají řešit obtížné situace spojené se ztrátou práce, bydlení, životního partnera a podobně. Tito odborníci vždy spolupracují s učiteli i navzájem, proto pomoc poskytovaná rodinám je nejen rychlá, ale také všestranná.

V rámci projektu jsou pořádány i besedy pro rodiče přímo ve školách. Tyto reagují na aktuální témata dnešní doby a poskytují rodičům užitečné informace z nejrůznějších oblastí jako je např. nebezpečí kyberprostoru a možné projevy kyberšikany apod. V loňském školním roce se uskutečnilo 17 besed pro rodiče.

Důležitou součástí pomoci zapojeným školám je pak podpora ředitelů a učitelů, pro které jsou organizovány semináře a workshopy reflektující aktuální změny v oblasti školské legislativy i moderních metod zaváděných v oblasti vzdělávání. Dosud se uskutečnilo více než 100 vzdělávacích akcí, proškoleno bylo 300 pedagogických pracovníků.

Díky práci odborníků z tohoto projektu jsou školy schopny reagovat na aktuální obtíže rychle a efektivně, žákům je pomoc poskytována přímo v prostředí školy, což je řediteli vnímáno jako jednoznačný přínos. „Žáci a také rodiče mají možnost své problémy ihned konzultovat a nečekat dlouhé objednací doby,“ uvedla Mgr. Jana Mikošková, ředitelka ZŠ Chrjukinova.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách: http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/