Informační seminář pro zaměstnavatele

Osm zástupců z řad potenciálních zaměstnavatelů (domovy pro seniory a nemocnice) se na informačním semináři seznámilo s klíčovou aktivitou „Ženy na trhu práce“ a projevilo o ní zájem. Formou stáží a tréninkových míst tak pomůžou podpořit ženy s kumulací znevýhodnění, které by jinak jen obtížně našly své uplatnění na trhu práce. Pod dohledem přiděleného mentora se zájemkyně seznámí s charakterem vybraných prací a vyzkouší si fungování v běžném provozu. Tréninková místa tak umožní zájemkyním rozvinout jejich pracovní návyky i sociální dovednosti, případně následně i získat plnohodnotnou práci.