Fokusní skupiny jsou u konce

Pro tvorbu koncepce rodinné politiky poskytly fokusní skupiny řadu zajímavých podnětů. Celkem proběhlo 12 setkání, kterého se účastnilo 100 respondentů. Ti vyjadřovali své názory na život v Ostravě z pohledu rodin – zastoupené byly mladé páry i rodiny seniorů, mládež opouštějící rodinné hnízdo i jejich rodiče a rodiny s dětmi různého věku. Výběr respondentů zohledňoval heterogenitu zastoupení z pohledu věku, pohlaví, etnicity, lokality či socioekonomického postavení.

Mezi nejčastěji diskutovanými tématy se objevovala bezpečnost, bydlení, doprava, životní prostředí, práce a vzdělání, služby a veřejný prostor. Účastníci se zamýšleli nad fungující rodinou, podmínkami pro osamostatňování mladých, základními potřebami rodin, problémy tzv. sendvičové generace, podporou vícečetných rodin, mladých rodin apod. Podrobnější informace jsou ke stažení v extraktu závěrečné zprávy z fokusních skupin.