Aktuality

Společně na haldu Ema

Publikováno: | Štítky:

Zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy a Agentury pro sociální začleňování dne 21. října 2016 uspořádali společné setkání v rámci tzv. team buildingu. Po výstupu na vrchol haldy Ema se všichni zaměstnanci sešli u neformálního pracovního oběda. Tyto team buildingové aktivity umožnily jednotlivým zaměstnancům, kteří spolupracují např. na realizaci projektů, navázat také neformální […]

Semináře k dluhové problematice

Publikováno: | Štítky: ,

Magistrát města Ostravy ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) uspořádal sérii 6 seminářů zaměřených na dluhové poradenství. Semináře probíhaly od května do září 2016 a celkem se jich zúčastnilo 570 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ze státního i neziskového sektoru. Semináře byly rozděleny do šesti témat: Oddlužení. Exekuce I. Exekuce II. Úvod do problematiky dluhového […]

5. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s ASZ

Publikováno: | Štítky:

Dne 21.9.2016 proběhlo 5. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání bylo seznámení s průběhem a ukončením výzvy č. 26, kde byla představena bilance podaných projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Ke dni 19.8.2016 prošlo schvalovacím procesem 12 projektů (3 projekty města, 9 projektů podaných nestátními neziskovými organizacemi). V rámci […]

Noví pracovníci projektů města

Publikováno: |

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní místa v projektu Koncepce bydlení a Prevence ohrožení rodiny. Jedná se o pozice: Administrátor projektů, který je zodpovědný za: administraci dokumentů týkajících se cílové skupiny, vedení projektové dokumentace s ohledem na výkaznictví k ŘO OPZ, organizaci schůzek podle projektového plánu a pokynů PM, distribuci zápisů z […]

Vítáme vás na stránkách sociálního začleňování Ostrava

Publikováno: |

V rámci intenzivní spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování vznikl Mediální plán sociálního začleňování, který byl na poradě vedoucích oddělení Magistrátu města Ostravy schválen dne 6. 6. 2016. V souvislosti s jeho vznikem byly vytvořeny tyto webové stránky pro sociální začleňování ve městě Ostrava, které by měly sumarizovat informace o pěti oblastech podpory. Naleznete zde základní informace o […]