Aktuality

Koncepce vzniká díky vzájemné spolupráci

Publikováno: | Štítky:

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy vzniká společnou aktivitou členů pracovních a fokusních skupin. Formou týmové práce řeší členové těchto skupin témata spojená se vstupem klienta do sociálního bydlení a motivací majitelů bytového fondu k poskytnutí nájemního bydlení. Zabývají se problematikou sousedství a spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Věnují se rovněž tématu právního systému a financí v oblasti bydlení. Výstupy […]

Jak se společně vzdělávat?

Publikováno: |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 16. ledna 2017 v televizním vysílání nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na společné vzdělávání. Ke zhlédnutí ZDE

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava pozastavujeme za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty. Počet podaných žádostí o nájem bytu více než trojnásobně převyšuje počet bytů […]

Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!

Publikováno: |

Dne 18. ledna 2017 proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání byly aktuální aktivity v rámci čtyř městských projektů v oblasti bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví a vzdělávání. Členové výboru získali informace i o projektech, které realizují neziskové organizace. V oblasti vzdělávání byly představeny klíčové části nově schváleného Místního plánu […]

Aktuální výzvy nositele ITI 2017

Publikováno: |

Strategie ITI je rozvojová strategie pro území ostravské aglomerace, která umožňuje využití evropských investic v programovém období 2014-2020. V současné době vyhlásil nositel ITI v rámci Operačního programu Zaměstnanost dvě výzvy: Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné závislé osoby Zvýšení podnikatelských kompetencí Termín pro předkládání žádostí je do 17. dubna […]

Nabídka pracovních míst v projektu – oblast bydlení

Publikováno: | Štítky:

  Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, zaměstnance na 4 pracovní místa – sociální pracovník v oblasti bydlení se zaměřením na přímou sociální práci. Více ZDE

Společně na haldu Ema

Publikováno: | Štítky:

Zaměstnanci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy a Agentury pro sociální začleňování dne 21. října 2016 uspořádali společné setkání v rámci tzv. team buildingu. Po výstupu na vrchol haldy Ema se všichni zaměstnanci sešli u neformálního pracovního oběda. Tyto team buildingové aktivity umožnily jednotlivým zaměstnancům, kteří spolupracují např. na realizaci projektů, navázat také neformální […]

Semináře k dluhové problematice

Publikováno: | Štítky: ,

Magistrát města Ostravy ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) uspořádal sérii 6 seminářů zaměřených na dluhové poradenství. Semináře probíhaly od května do září 2016 a celkem se jich zúčastnilo 570 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ze státního i neziskového sektoru. Semináře byly rozděleny do šesti témat: Oddlužení. Exekuce I. Exekuce II. Úvod do problematiky dluhového […]

5. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s ASZ

Publikováno: | Štítky:

Dne 21.9.2016 proběhlo 5. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání bylo seznámení s průběhem a ukončením výzvy č. 26, kde byla představena bilance podaných projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Ke dni 19.8.2016 prošlo schvalovacím procesem 12 projektů (3 projekty města, 9 projektů podaných nestátními neziskovými organizacemi). V rámci […]

Noví pracovníci projektů města

Publikováno: |

V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní místa v projektu Koncepce bydlení a Prevence ohrožení rodiny. Jedná se o pozice: Administrátor projektů, který je zodpovědný za: administraci dokumentů týkajících se cílové skupiny, vedení projektové dokumentace s ohledem na výkaznictví k ŘO OPZ, organizaci schůzek podle projektového plánu a pokynů PM, distribuci zápisů z […]