Aktuality

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

Publikováno: |

Až do 31. října 2017 se mohou zájemci přihlásit do výběrového řízení na pozici asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem statutárního města Ostravy – Městské policie Ostrava. Náplní práce asistenta prevence kriminality je podílet se na prevenci kriminality ve městě, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Mariánské Hory a Hulváky

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že MOb Mariánské Hory a Hulváky poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 6. 9. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Mariánské Hory a Hulváky. V databázi je dostatek žadatelů, […]

Podpora sociálního podnikání

Publikováno: | Štítky:

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2017 Vyhlášení: 15. 6. 2017 Uzávěrka pro podání žádostí: 31. 7. 2017 Maximální výše grantu: v grantovém řízení bude podpořeno min. 6 sociálních podniků, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 180 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 40 000 korun. Více […]

Vize koncepce rodinné politiky byla schválena

Publikováno: | Štítky:

„Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“ Tak vypadá nová vize koncepce rodinné politiky, kterou schválili členové Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na svém 7. zasedání dne 15. června 2017. Na schůzce ji představila metodička projektu zároveň se záměrem a cíli koncepce, […]

Dva roky od schválení Strategického plánu sociálního začleňování

Publikováno: |

V Ostravě je přes 20 tis. osob ohrožených sociálním vyloučením, odhaduje Marek Mikulec, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování. Na ně se soustředí projekty města a neziskových organizací v oblasti sociálního bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví, vzdělávání a v neposlední řadě v oblasti zaměstnanosti. Statutární město Ostrava spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování dlouhodobě, Memorandum o jejich spolupráci bylo […]

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení v MOb Poruba

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že městský obvod Poruba do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava poskytl téměř všechny přislíbené byty (zbývá jeden), dochází k 31. 5. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba. V databázi je dostatek žadatelů, kteří se mohou o doposud neobsazené byty ucházet. V případě, že […]

Setkání (nejen) dospělých s dyslexií

Publikováno: |

Srdečně zveme všechny rodiče na Setkání (nejen) dospělých s dyslexií, které se uskuteční 24.5.2017 na adrese Bráfova 3, Moravská Ostrava. Akci pořádá Centrum pyramida ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Ostravské univerzity a statutárním městem Ostrava (projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“).  Více informací se dozvíte v letáčku.   

Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava se setkali s kolegy z okolních obcí

Publikováno: | Štítky:

Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. dubna 2017. O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. Věnoval […]

Chytrá svačina otevírá nové prostory

Publikováno: |

Zástupci sociálního podniku MELIVITA s.r.o. zvou všechny zájemce na otevření výrobních prostor. Akce se koná ve středu 17. 5. 2017 ve 14 hod. Bližší informace naleznete v pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.

Město chce spolupracovat se zaměstnavateli

Publikováno: |

Koordinační činnosti statutárního města Ostravy v oblasti zaměstnanosti zahrnují nejen spolupráci s neziskovými organizacemi, ale také se zástupci městských firem i příspěvkových organizací. Dne 27. března 2017 se uskutečnilo setkání, kterého se účastnilo 8 zástupců zaměstnavatelů z řad městských firem. Na setkání byla účastníkům představena klíčová aktivita Ženy na trhu práce městského projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.“ […]