Aktuality

Setkání (nejen) dospělých s dyslexií

Publikováno: |

Srdečně zveme všechny rodiče na Setkání (nejen) dospělých s dyslexií, které se uskuteční 24.5.2017 na adrese Bráfova 3, Moravská Ostrava. Akci pořádá Centrum pyramida ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Ostravské univerzity a statutárním městem Ostrava (projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“).  Více informací se dozvíte v letáčku.   

Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava se setkali s kolegy z okolních obcí

Publikováno: | Štítky:

Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. dubna 2017. O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. Věnoval […]

Chytrá svačina otevírá nové prostory

Publikováno: |

Zástupci sociálního podniku MELIVITA s.r.o. zvou všechny zájemce na otevření výrobních prostor. Akce se koná ve středu 17. 5. 2017 ve 14 hod. Bližší informace naleznete v pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.

Město chce spolupracovat se zaměstnavateli

Publikováno: |

Koordinační činnosti statutárního města Ostravy v oblasti zaměstnanosti zahrnují nejen spolupráci s neziskovými organizacemi, ale také se zástupci městských firem i příspěvkových organizací. Dne 27. března 2017 se uskutečnilo setkání, kterého se účastnilo 8 zástupců zaměstnavatelů z řad městských firem. Na setkání byla účastníkům představena klíčová aktivita Ženy na trhu práce městského projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.“ […]

Koncepce vzniká díky vzájemné spolupráci

Publikováno: | Štítky:

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy vzniká společnou aktivitou členů pracovních a fokusních skupin. Formou týmové práce řeší členové těchto skupin témata spojená se vstupem klienta do sociálního bydlení a motivací majitelů bytového fondu k poskytnutí nájemního bydlení. Zabývají se problematikou sousedství a spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Věnují se rovněž tématu právního systému a financí v oblasti bydlení. Výstupy […]

Jak se společně vzdělávat?

Publikováno: |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 16. ledna 2017 v televizním vysílání nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na společné vzdělávání. Ke zhlédnutí ZDE

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava pozastavujeme za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty. Počet podaných žádostí o nájem bytu více než trojnásobně převyšuje počet bytů […]

Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!

Publikováno: |

Dne 18. ledna 2017 proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání byly aktuální aktivity v rámci čtyř městských projektů v oblasti bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví a vzdělávání. Členové výboru získali informace i o projektech, které realizují neziskové organizace. V oblasti vzdělávání byly představeny klíčové části nově schváleného Místního plánu […]

Aktuální výzvy nositele ITI 2017

Publikováno: |

Strategie ITI je rozvojová strategie pro území ostravské aglomerace, která umožňuje využití evropských investic v programovém období 2014-2020. V současné době vyhlásil nositel ITI v rámci Operačního programu Zaměstnanost dvě výzvy: Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné závislé osoby Zvýšení podnikatelských kompetencí Termín pro předkládání žádostí je do 17. dubna […]

Nabídka pracovních míst v projektu – oblast bydlení

Publikováno: | Štítky:

  Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, zaměstnance na 4 pracovní místa – sociální pracovník v oblasti bydlení se zaměřením na přímou sociální práci. Více ZDE