Aktuality

Veřejná služba v Ostravě

Publikováno: |

Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly upraveny podmínky výplaty příspěvku na živobytí. Lidé, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a současně pobírají dávky hmotné nouze déle než půl roku, mají od srpna 2017 možnost si zvýšit příjem v rámci veřejné služby. Pokud se do veřejné služby lidé nezapojí a nepatří mezi […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Vítkovice

Publikováno: | Štítky:

S ohledem na skutečnost, že MOb Vítkovice poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 11. 12. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Vítkovice. Příjem žádostí bude obnoven pouze v případě, že by zástupci MOb Vítkovice rozhodli o poskytnutí dalších sociálních  […]

Nabídka volné pracovní pozice – Koordinátor multidisciplinárních týmů

Publikováno: |

Statutární město Ostrava obsadí volné pracovní místo v rámci magistrátu města  Ostravy – Koordinátora multidisciplinárních týmů. Lhůta pro podání přihlášek je 26.11.2017. Předpokládaný nástup koordinátora MdT je v lednu 2018.   Pozice je zřízena na dobu určitou v souvislosti s realizací projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789 (financován z ESF prostřednictvím […]

Zastupitelstvo schválilo koncepci

Publikováno: |

  Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15. 11. 2017 Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Na tvorbě strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny (PS k údržbě a rozvoji bytového fondu a PS ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení) a také fokusní skupina složena z řad zástupců cílové skupiny. Koncepce je členěna do dvou hlavních částí […]

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

Publikováno: |

Až do 31. října 2017 se mohou zájemci přihlásit do výběrového řízení na pozici asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem statutárního města Ostravy – Městské policie Ostrava. Náplní práce asistenta prevence kriminality je podílet se na prevenci kriminality ve městě, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Mariánské Hory a Hulváky

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že MOb Mariánské Hory a Hulváky poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 6. 9. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Mariánské Hory a Hulváky. V databázi je dostatek žadatelů, […]

Podpora sociálního podnikání

Publikováno: | Štítky:

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2017 Vyhlášení: 15. 6. 2017 Uzávěrka pro podání žádostí: 31. 7. 2017 Maximální výše grantu: v grantovém řízení bude podpořeno min. 6 sociálních podniků, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 180 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 40 000 korun. Více […]

Vize koncepce rodinné politiky byla schválena

Publikováno: | Štítky:

„Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“ Tak vypadá nová vize koncepce rodinné politiky, kterou schválili členové Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na svém 7. zasedání dne 15. června 2017. Na schůzce ji představila metodička projektu zároveň se záměrem a cíli koncepce, […]

Dva roky od schválení Strategického plánu sociálního začleňování

Publikováno: |

V Ostravě je přes 20 tis. osob ohrožených sociálním vyloučením, odhaduje Marek Mikulec, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování. Na ně se soustředí projekty města a neziskových organizací v oblasti sociálního bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví, vzdělávání a v neposlední řadě v oblasti zaměstnanosti. Statutární město Ostrava spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování dlouhodobě, Memorandum o jejich spolupráci bylo […]

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení v MOb Poruba

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že městský obvod Poruba do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava poskytl téměř všechny přislíbené byty (zbývá jeden), dochází k 31. 5. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba. V databázi je dostatek žadatelů, kteří se mohou o doposud neobsazené byty ucházet. V případě, že […]