Aktuality

Koncepce míří do finále

Publikováno: |

Připravovanou Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy nyní čeká finalizace. Aktuálně probíhají poslední úpravy, připomínkové řízení běží do 8. června 2018. Koncepce je členěna na analytickou a návrhovou část, nedílnou součástí jsou podrobné přílohy (více informací zde). Strategický dokument vznikl pečlivým zkoumáním potřeb rodin a hledáním příležitostí ke zlepšení. Vychází z důkladné analýzy současného stavu prorodinných aktivit na území […]

Na vzdělávacích seminářích jsou ještě volná místa

Publikováno: |

K dispozici jsou poslední volná místa na seminářích k posílení rodičovských kompetencí pro pěstounské rodiny či rodiny navázané na OSPOD. Zkušení lektoři seznámí účastníky praktickou, interaktivní formou s problematikou rizik v dětském věku, výchovnými problémy, či otázkami spolupráce se školou. Semináře jsou zdarma, probíhají v Sociální akademii Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. od 16. hodiny a všichni účastníci po jejich […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Ostrava – Jih

Publikováno: |

Dovolujeme si Vás upozornit, že dnes tj. dne 30. dubna 2018 zastavujeme příjem žádostí o nájem bytu v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ v městském obvodě Ostrava – Jih. Příjem žádostí v tomto městském obvodě je zastaven z důvodu stabilního obsazení všech bytů vyčleněných ÚMOb Ostrava – Jih do projektu.   V městský obvodech […]

O sociálním bydlení v Ostravské radnici!!!

Publikováno: |

  Aktuálně vyšlo dubnové číslo novin Ostravská radnice, ve kterém je mimo jiné věnován prostor i problematice sociálního bydlení spojené s projektem – popsány jsou zde zkušenosti z pilotáže, aktuální situace v této oblasti i její další směřování. Více informací přímo na stránkách novin Ostravská radnice (str. 7.)  

První rodiny absolvovaly pobytové vzdělávací akce

Publikováno: |

Na přelomu března a dubna proběhly v horském hotelu Petr Bezruč v Malenovicích první socializačně vzdělávací pobytové akce pro rodiny s dětmi. Pro přítomné byla účast na pobytu vítaná, jelikož mnozí z nich obvykle nemají možnost trávit společně čas podobným způsobem. Zatím co rodiče mohli v rámci pobytu využít vzdělávací program i individuální poradenství, pro děti byl připravený pestrý animační […]

Obnoven příjem žádostí o byty – MOb Vítkovice a MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Publikováno: |

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. března 2018 znovu otevíráme příjem žádostí o sociální byty v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice. Tento projekt je realizován Magistrátem města Ostravy za spolupráce šesti městských obvodů. Jedná se zejména o pomoc domácnostem, které se […]

Ombudsmanku zajímalo začleňování

Publikováno: |

Ombudsmanka Anna Šabatová navštívila 14. února Ostravu. „Představili jsme zavádění inkluzívních přístupů ke vzdělávání a seznámili jí s výsledky projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, který je v tomto přístupu vlajkovou lodí,“ uvedl náměstek primátora pro školství a sport Vladimír Cigánek. Následně se u kulatého stolu s Annou Šabatovou a Vladimírem Cigánkem sešli ředitelé základních […]

Veřejná služba v Ostravě

Publikováno: |

Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly upraveny podmínky výplaty příspěvku na živobytí. Lidé, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a současně pobírají dávky hmotné nouze déle než půl roku, mají od srpna 2017 možnost si zvýšit příjem v rámci veřejné služby. Pokud se do veřejné služby lidé nezapojí a nepatří mezi […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Vítkovice

Publikováno: | Štítky:

S ohledem na skutečnost, že MOb Vítkovice poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 11. 12. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Vítkovice. Příjem žádostí bude obnoven pouze v případě, že by zástupci MOb Vítkovice rozhodli o poskytnutí dalších sociálních  […]

Nabídka volné pracovní pozice – Koordinátor multidisciplinárních týmů

Publikováno: |

Statutární město Ostrava obsadí volné pracovní místo v rámci magistrátu města  Ostravy – Koordinátora multidisciplinárních týmů. Lhůta pro podání přihlášek je 26.11.2017. Předpokládaný nástup koordinátora MdT je v lednu 2018.   Pozice je zřízena na dobu určitou v souvislosti s realizací projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789 (financován z ESF prostřednictvím […]